شهرک غرب بلوار دریا روبرو صرافها بعداز رامشه

تمامی محصولات سالیدا

سس مخصوص خردل با سرکه برنج

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس هانی ماسترود

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس مخصوص خردل

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس عسل و بالزامیک

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس سبز جعفری

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

ابمیوه روز کوچک300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

گوجه چری

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

کاهو پاک شده

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

بادمجان کبابی

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب سیب کوچک 300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب طالبی کوچک 300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

میوه خشک طالبی 100 گرمی

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اب انگور

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

برنج ایرانی

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب سیب 300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب انگور 300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب طالبی 300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس انبه بندری

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس خامه

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس بوفالو

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس خردل مخصوص

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس ماستردو

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس عسل بالزامیک

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

ژله رنگین کمان

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

قارچ 400گرمی

(0رای) -
0.00
7,200 تومان
کامنت های مشتریان (0)

فلفل دلمه

(0رای) -
0.00
7,200 تومان
کامنت های مشتریان (0)

ذرت بخارپز

(0رای) -
0.00
7,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

معجون انار و گلپر

(0رای) -
0.00
7,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

ساقه کرفس

(0رای) -
0.00
7,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

نارنگی

(0رای) -
0.00
7,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
به چه امتیازی میدی؟