021 - 880 950 35 تماس با ما
شهرک غرب بلوار دریا روبرو صرافها بعداز رامشه

فروشگاه سالیدا > فینگرفود

پیراشکی گوشت

(4رای) -
4.75
18,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

راتای اسفناج

(3رای) -
4.67
14,500 تومان
ظرف 5 عددی
کامنت های مشتریان (0)

بادمجان حصیری

(3رای) -
4.67
19,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

کرپ رول ژامبون

(3رای) -
4.67
29,000 تومان
ظرف 7 عددی
کامنت های مشتریان (0)

رول کوکو سبزی

(5رای) -
4.60
14,000 تومان
ظرف 5 عددی
کامنت های مشتریان (0)

پک رژیمی سالیدا

(5رای) -
4.60
19,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سینی فینگرفود

(2رای) -
4.50
65,000 تومان
سینی 25 عددی
کامنت های مشتریان (0)

چیکن کوردن بلو

(4رای) -
4.25
19,300 تومان
کامنت های مشتریان (0)

لازانیا رولی

(4رای) -
4.00
15,200 تومان
کامنت های مشتریان (0)

راتا مرغ

(1رای) -
4.00
20,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اسپرینگ رول گوشت

(1رای) -
4.00
25,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سینی فینگر فود

(1رای) -
4.00
65,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

پیراشکی گوشت کوچک

(2رای) -
3.50
6,000 تومان
ظرف 2 عددی
کامنت های مشتریان (0)

لازانیا

(2رای) -
3.50
21,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

کوبیده لقمه

(2رای) -
3.50
24,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

پیراشکی سبزیجات کوچک

(1رای) -
3.00
6,000 تومان
ظرف 2 عددی
کامنت های مشتریان (0)

پک پروتئینه

(1رای) -
3.00
25,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

مینی برگر

(0رای) -
0.00
6,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

ذرت اسپانیایی

(0رای) -
0.00
9,800 تومان
کامنت های مشتریان (0)

فلافل با سس انبه

(0رای) -
0.00
10,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

فینگر فود سیب زمینی کدو

(0رای) -
0.00
12,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

میت فلاور

(0رای) -
0.00
12,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سیب زمینی تنوری

(0رای) -
0.00
12,800 تومان
کامنت های مشتریان (0)

رول کوکوسبزی

(0رای) -
0.00
14,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

بشقاب سبزیجات سالیدا

(0رای) -
0.00
14,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

جامبو شلز کوچک

(0رای) -
0.00
14,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سینی پیراشکی سبزیجات

(0رای) -
0.00
14,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

پک سبزیجات با ورق برنج

(0رای) -
0.00
16,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

پیراشکی سبزیجات

(0رای) -
0.00
18,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

تارت کشک و بادمجان

(0رای) -
0.00
18,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

میکس پیراشکی گوشت و سبزیجات

(0رای) -
0.00
19,300 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اسپرنیگ رول مرغ

(0رای) -
0.00
19,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اسپرینگ رول سبزیجات

(0رای) -
0.00
19,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اسپرینگ رول مرغ

(0رای) -
0.00
19,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اسپرنیگ رول سبزیجات

(0رای) -
0.00
20,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

راتای مرغ

(0رای) -
0.00
20,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

کروکت مرغ

(0رای) -
0.00
20,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اسکالوپ میگو

(0رای) -
0.00
21,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد میگو و اسفناج

(0رای) -
0.00
23,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اسپرنیگ رول گوشت

(0رای) -
0.00
25,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

کیش لورن

(0رای) -
0.00
25,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

پک ویژه سالیدا

(0رای) -
0.00
26,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

رول کرپ و ژامبون

(0رای) -
0.00
29,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سینی مینی برگر

(0رای) -
0.00
29,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سینی برگر

(0رای) -
0.00
30,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

کیش گوشت

(0رای) -
0.00
30,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

جامبو شلز بزرگ

(0رای) -
0.00
31,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سینی کوچک فینگرفود

(0رای) -
0.00
39,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سینی تارت کیش لورن

(0رای) -
0.00
50,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سینی اسپرینگ رول سبزیجات

(0رای) -
0.00
70,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سینی اسپرینگ رول گوشت

(0رای) -
0.00
95,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سینی اسپرینگ گوشت

(0رای) -
0.00
95,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سینی رول ژامبون

(0رای) -
0.00
95,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

1
به چه امتیازی میدی؟