021 - 880 950 35 تماس با ما
شهرک غرب بلوار دریا روبرو صرافها بعداز رامشه

فروشگاه سالیدا > صبحانه

املت ایرانی

(6رای) -
4.33
6,000 تومان
یکنفره
کامنت های مشتریان (0)

تخم مرغ نیمرو

(0رای) -
0.00
6,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

نیمرو

(0رای) -
0.00
6,000 تومان
یکنفره
کامنت های مشتریان (0)

سوسیس تخم مرغ

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
یکنفره
کامنت های مشتریان (0)

صبحانه ایرانی

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اگ رول پنیری

(0رای) -
0.00
14,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

پنیر رنگی150گرمی

(0رای) -
0.00
15,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

خاچاپوری

(0رای) -
0.00
15,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

صبحانه انگلیسی

(0رای) -
0.00
15,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

صبحانه پروتئینی

(0رای) -
0.00
15,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

املت فرانسوی

(0رای) -
0.00
18,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

پنیر رنگی 200 گرمی

(0رای) -
0.00
20,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

کرپ میوه

(0رای) -
0.00
20,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

کرپ میوه ای

(0رای) -
0.00
20,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

1
به چه امتیازی میدی؟