021-880 950 35 تماس با ما
اینستاگرام سالیدا @salydabarکانال تلگرام سالیدا @salydabarcustomer
شهرک غرب بلوار دریا روبرو صرافها ، بعداز رامشه 02188095035

فروشگاه سالیدا > سس ها

سس زرشک

(3رای) -
4.33
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس جعفری

(2رای) -
4.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس عسل بالزامیک

(1رای) -
4.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس مخصوص خردل

(1رای) -
4.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس هانی ماسترود

(1رای) -
4.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس سزار

(6رای) -
3.50
9,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس پستو

(1رای) -
3.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس گرانادین

(1رای) -
3.00
7,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس هزار جزیره

(0رای) -
0.00
6,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس هزار جزیره کم چرب

(0رای) -
0.00
6,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

مایونز کم چرب

(0رای) -
0.00
6,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس انبه بندری

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس بوفالو

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس خامه

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس خردل مخصوص

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس سبز جعفری

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس عسل و بالزامیک

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس ماستردو

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس مخصوص خردل با سرکه برنج

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس باربیکیو

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس تاتار

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس تارتار

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس سماق

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس سویچارد

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سس انار و سبزیجات

(0رای) -
0.00
9,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

1
به چه امتیازی میدی؟