021-880 950 35 تماس با ما
اینستاگرام سالیدا @salydabarکانال تلگرام سالیدا @salydabarcustomer
شهرک غرب بلوار دریا روبرو صرافها ، بعداز رامشه 02188095035

فروشگاه سالیدا > سالاد ها

(24رای) -
4.88
19,000 تومان
حدود 400 گرم (قیمت هر کیلو 35،000 تومان)
کامنت های مشتریان (0)
(58رای) -
4.88
19,800 تومان
ترکیبات: تیکه های مرغ گریل شده ، کاهو، گوجه گیلاسی، پنیر پارمزان، سس سزار
کامنت های مشتریان (0)
(14رای) -
4.86
9,800 تومان
کامنت های مشتریان (1)
(4رای) -
4.50
10,600 تومان
پرس 400 گرمی (قیمت هر کیلو 26000)
کامنت های مشتریان (1)

سالاد میکس سویچارد

(2رای) -
4.50
19,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد مخصوص کاهو

(2رای) -
4.50
24,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

پک سالیدا

(4رای) -
4.25
10,000 تومان
سس، هویج، کرفس، خیار
کامنت های مشتریان (0)
(11رای) -
4.00
10,400 تومان
پرس 400 کرمی ( قیمت هر کیلو 26000 )
کامنت های مشتریان (1)

سالاد فصل

(1رای) -
4.00
12,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد کلم مخلوط

(1رای) -
4.00
18,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد مدیترانه ای

(1رای) -
4.00
19,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)
(1رای) -
4.00
21,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)
(4رای) -
3.50
20,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد مزه

(3رای) -
3.33
17,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

پنیرسبزیجات در روغن زیتون سالیدا

(1رای) -
3.00
19,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد یونانی

(1رای) -
3.00
24,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد میوه

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد کاهو مخصوص

(0رای) -
0.00
9,500 تومان
کیلویی 24000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد سبزیجات میکس

(0رای) -
0.00
15,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد فصل مخلوط

(0رای) -
0.00
17,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد کاهو با سس انتروکد

(0رای) -
0.00
19,800 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد کاهو با سس چری

(0رای) -
0.00
19,800 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد اسفناج و سبزیجات

(0رای) -
0.00
20,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد سر اشپز

(0رای) -
0.00
20,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد کلم کشمش

(0رای) -
0.00
20,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد اندونزی

(0رای) -
0.00
21,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد ذرت و زیتون

(0رای) -
0.00
21,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد مرغ و کلم (کیلویی)

(0رای) -
0.00
25,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد اسفناج

(0رای) -
0.00
30,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد روس

(0رای) -
0.00
30,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد سالیدا

(0رای) -
0.00
30,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد چینی

(0رای) -
0.00
39,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

1
به چه امتیازی میدی؟