021 - 880 950 35 تماس با ما
شهرک غرب بلوار دریا روبرو صرافها بعداز رامشه

فروشگاه سالیدا > سالاد ها

سالاد سزار

(56رای) -
4.88
20,000 تومان
ترکیبات: تیکه های مرغ گریل شده ، کاهو، گوجه گیلاسی، پنیر پارمزان، سس سزار
کامنت های مشتریان (0)

سالاد کرفس و هویج

(14رای) -
4.86
17,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد تبوله

(3رای) -
4.67
18,500 تومان
کامنت های مشتریان (1)

سالاد مزه

(2رای) -
4.50
17,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد میکس سویچارد

(2رای) -
4.50
19,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد مخصوص کاهو

(2رای) -
4.50
24,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

پک سالیدا

(4رای) -
4.25
10,000 تومان
سس، هویج، کرفس، خیار
کامنت های مشتریان (0)

سالاد فصل

(1رای) -
4.00
12,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد شیرازی

(1رای) -
4.00
17,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد کلم مخلوط

(1رای) -
4.00
18,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد مدیترانه ای

(1رای) -
4.00
19,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد الویه

(2رای) -
3.50
15,500 تومان
حدود 600 گرم (قیمت هر کیلو 25000 تومان)
کامنت های مشتریان (0)

سالاد کلم و کشمش

(4رای) -
3.50
20,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد یونانی

(1رای) -
3.00
24,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد میوه

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد کاهو مخصوص

(0رای) -
0.00
9,500 تومان
کیلویی 24000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد سبزیجات میکس

(0رای) -
0.00
15,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد فصل مخلوط

(0رای) -
0.00
17,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد کاهو با سس انتروکد

(0رای) -
0.00
19,800 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد کاهو با سس چری

(0رای) -
0.00
19,800 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد اسفناج و سبزیجات

(0رای) -
0.00
20,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد سر اشپز

(0رای) -
0.00
20,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد کلم کشمش

(0رای) -
0.00
20,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد اندونزی

(0رای) -
0.00
21,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد ذرت و زیتون

(0رای) -
0.00
21,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد مرغ و کلم

(0رای) -
0.00
25,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد اسفناج

(0رای) -
0.00
30,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد روس

(0رای) -
0.00
30,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد سالیدا

(0رای) -
0.00
30,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالاد چینی

(0رای) -
0.00
39,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

1
به چه امتیازی میدی؟