021 - 880 950 35 تماس با ما
شهرک غرب بلوار دریا روبرو صرافها بعداز رامشه

فروشگاه سالیدا > آب میوه ها

بلواسکای 300 سی سی

(6رای) -
4.33
11,300 تومان
کامنت های مشتریان (0)

خیار سکنجبین 300 سی سی

(1رای) -
4.00
3,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

کرن بری 300 سی سی

(1رای) -
4.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

بلوبری 500 سی سی

(1رای) -
4.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب هویج کوچک 300 سی سی

(2رای) -
3.50
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

خیار سکنجبین 500 سی سی

(2رای) -
3.50
6,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب کرفس 500 سی سی

(2رای) -
3.50
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

بلوبری 300 سی سی

(8رای) -
3.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (1)

کرن بری 500 سی سی

(1رای) -
3.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

دتاکس واتر اسپرت

(1رای) -
2.00
15,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

دتاکس واتر گرین

(1رای) -
2.00
15,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

باربیکن آناناس 300 سی سی

(0رای) -
0.00
3,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

باربیکن ساده

(0رای) -
0.00
3,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

باربیکن ساده 300 سی سی

(0رای) -
0.00
3,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

باربیکن هلو 300 سی سی

(0رای) -
0.00
3,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

تخم شربتی کوچک 300 سی سی

(0رای) -
0.00
3,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

خاکشیر 300 سی سی

(0رای) -
0.00
3,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

خاکشیر کوچک300 سی سی

(0رای) -
0.00
3,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

خیار سکنجبین کوچک300 سی سی

(0رای) -
0.00
3,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب هویج 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب هویج کرفس کوچک 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب کرفس 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

بلوبری 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

پیناکولادا 300 cc

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

تخم شربتی 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

جینجر لیمون 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

جینجر لیمون 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

شربت گل محمدی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

شیر هلو 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

لیموناد 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

لیموناد کوچک300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

موهیتو 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

موهیتو 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

موهیتو 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

نوشیدنی بهارنارنج 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

نوشیدنی بیدمشک 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

نوشیدنی شاتره 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

نوشیدنی گل محمدی 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

نوشیدنی کاسنی 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

وانیلا 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

وانیلا 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

کرن بری 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

کیوی 300 cc

(0رای) -
0.00
4,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

بلوبری نایت

(0رای) -
0.00
4,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

بلوبری نایت 300 سی سی

(0رای) -
0.00
4,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب هندوانه 300 سی سی

(0رای) -
0.00
5,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب هندوانه کوچک 300 سی سی

(0رای) -
0.00
5,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

شیر هویج 300 سی سی

(0رای) -
0.00
5,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

نوشیدنی ترکیبی ریوی 300 سی سی

(0رای) -
0.00
5,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

نوشیدنی ترکیبی لاغری 300 سی سی

(0رای) -
0.00
5,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

نوشیدنی ترکیبی کبدی 300 سی سی

(0رای) -
0.00
5,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

نوشیدنی ترکیبی کلیوی 300 سی سی

(0رای) -
0.00
5,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اب کرفس لیمو 300 سی سی

(0رای) -
0.00
5,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

شیر طالبی

(0رای) -
0.00
5,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب خیار 300 سی سی

(0رای) -
0.00
6,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آبمیوه کرفس لیمو 300 سی سی

(0رای) -
0.00
6,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اب خیار 300 سی سی

(0رای) -
0.00
6,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

خاکشیر 500 سی سی

(0رای) -
0.00
6,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

خاکشیر500سی سی

(0رای) -
0.00
6,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

خیار سکنجبین500سی سی

(0رای) -
0.00
6,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالیدا رژیمی 300 سی سی

(0رای) -
0.00
6,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

سالیدا رژیمی 300 سی سی

(0رای) -
0.00
6,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

شیرهلو 300سی سی

(0رای) -
0.00
6,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اسموتی توت فرنگی 300 سی سی

(0رای) -
0.00
6,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اسموتی توت فرنگی 300سی سی

(0رای) -
0.00
6,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اسموتی کیوی

(0رای) -
0.00
6,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

ایس تی ماسالا

(0رای) -
0.00
6,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آیس تی ماسالا 300 سی سی

(0رای) -
0.00
6,800 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب انگور 300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب سیب 300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب سیب کوچک 300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب طالبی 300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب طالبی کوچک 300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اب انگور

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

ابمیوه روز کوچک300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب انار 300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب سیب ترش 300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اب انار

(0رای) -
0.00
7,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اسموتی طالبی

(0رای) -
0.00
7,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اسموتی طالبی 300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اسموتی لواشک 300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

اسموتی لواشک300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

پینا بری 300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

پینابری 300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

معجون انار و گلپر

(0رای) -
0.00
7,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

معجون انار و گلپر 300 سی سی

(0رای) -
0.00
7,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب هویج 500 سی سی

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

ابلیمو

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

ابمیوه روز 300سی سی

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

بلانکو 300 سی سی

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

بلوبری 500 سی سی

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

پیناکولادا500سی سی

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

تخم شربتی 500 سی سی

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

جینجر لیمون 500 سی سی

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

شیر هلو 500 سی سی

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

لیموناد 500 سی سی

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

لیموناد500سی سی

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

موهیتو 500 سی سی

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

وانیلا 500 سی سی

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

وانیلا 500 سی سی

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

کرن بری 500 سی سی

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

کوکتل سیندرلا

(0رای) -
0.00
8,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

شیر انبه 300 سی سی

(0رای) -
0.00
8,500 تومان
کامنت های مشتریان (0)

میکس انار هندوانه 300 سی سی

(0رای) -
0.00
9,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

آب آلبالو 300 سی سی

(0رای) -
0.00
10,000 تومان
کامنت های مشتریان (0)

1 2
به چه امتیازی میدی؟